Неврозата – патология на чувствата и цената на първичната болка – Артур Янов – Част 2

Неврозата не започва в момента, в който детето за първи път потискасвое чувство, но тогава започва невротичният процес. Детето изключвасвоите функции поетапно. Всяко потискане и всяко отричане изключвадетето още малко. Но един ден се случва критическо изместване,след което детето е повече изключено, отколкото включено. От тозимомент нататък то ще оперира от система от два Аз-а … Продължете с четенето на Неврозата – патология на чувствата и цената на първичната болка – Артур Янов – Част 2